ylapalkki logo

 

 

Yhteiset tutkinnon osat

Ammattitaidon ja -tiedon opintojen ohella kaikkiin tutkintoihin kuuluu yhteisten tutkinnon osien opinnot, joita opiskellaan ensimmäisenä ja toisena lukuvuonna.

Yhteisten tutkinnon osien opinnot koostuvat seuraavista pakollisista tutkinnon osista:

Lisäksi opiskelijat valitsevat yhdeksän osaamispisteen laajuiset yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat opinnot.

Ammatillisen tai ylioppilastutkinnon aiemmin suorittaneen opiskelijan pitää suorittaa yhteisten tutkinnon osien opintoja vain joltain osin hänelle aiemmista opinnoista tulevista osaamisen tunnustamisista johtuen. Sen sijaan opiskelija voi suorittaa ammatillisia opintoja yhteisten tutkinnon osien opintojen lähiopetuspäivien aikana, jolloin tutkinnon suorittamiseen kuluva aika lyhenee.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag