ylapalkki logo

 

 

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN, KAHDEN TUTKINNON OPISKELUVAIHTOEHTO

Kolmessa vuodessa ammatillinen perustutkinto + valkolakki

TAO, Turun Ammattiopistosäätiön ja Turun normaalikoulun lukion yhteistoiminnan avulla tarjoutuu valtaosalle TAO:n uusista opiskelijoista täysin toteuttamiskelpoinen mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen perustutkinto. yolakki

Kahden tutkinnon opinnoille laadittava opinto-ohjelma sisältää ylioppilastutkintoon osallistumiseksi vaadittavat pakolliset kurssit äidinkielessä, matematiikassa, englannissa, yhteiskuntaopissa ja terveystiedossa sekä ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat tutkinnon osat rakennusten pintakäsittelyjen, metallituotteiden pintakäsittelyjen, verhoilun, sisustuksen, veneenrakennuksen, eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen tai kiinteisöthoidon osaamisalasta. Ylioppilaskirjoitukset ja ammatilliset näytöt suoritetaan opintojen osana ja tavoitteena on kummankin tutkintotodistuksen myöntäminen samassa tilaisuudessa opintojen päättyessä.

Lukio-opinnot eivät siis vastaa koko lukion oppimäärää, mutta antavat kuitenkin hyvät mahdollisuudet menestyä ylioppilaskirjoituksissa. Samalla tavalla ammatilliset opinnot eivät toteudu laajimpana mahdollisena kokonaisuutena, mutta takaavat kuitenkin suorittajalleen ammatillisen perustutkinnon.

Monista muista oppilaitoksista poiketen ylioppilastutkintomahdollisuus tarjotaan pääsääntöisesti oppilaitoksen kaikille uusille opiskelijoille eikä sen suorittaminen vaadi mitään poikkeuksellista opintoaikaa tai –ajankohtaa. Tämän tekee mahdolliseksi TAO:n oma periodijärjestelmä, jossa yhteiset tutkinnon osat on koottu samoille ajanjaksoille. Opiskelijan ei tarvitse tuntea epävarmuutta siitä, jaksaako hän keskittyä riittävästi molempiin tutkintoihin, kun molemmille tutkinnoille on määritelty omat erilliset ajanjaksonsa jo opintojen alkaessa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag