ylapalkki logo

 

 

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTOkiinteistonhoitaja

Kiinteistönhoitaja

Hyvin hoidettu kiinteistö, hyvinvoivat asukkaat!

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittaneet valmistuvat tutkintonimikkeellä kiinteistönhoitaja. Kiinteistönhoitaja osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja hänellä on kiinteistöjen ylläpitoon tarvittavat perustiedot. Elinikäiset oppimisvalmiudet antavat hyvän pohjan ammatissa kehittymiselle. Kiinteistöihin liittyvä tekniikka asettaa tulevaisuudessakin haasteita alan osaajille.

Toimiminen asiakkaiden kanssa tuo oman mausteensa kiinteistönhoitajan monipuolisiin työtehtäviin. Asiakkaan huomiointi ja kyky ajatella käyttäjän tarpeita on tärkeää. Kiinteistönhoitaja antaa kasvot yritykselle, jossa hän toimii. Taitava kiinteistönhoitaja näkee kokonaisuuden ja saa ennakoivalla työllään aikaan kustannussäästöjä. Tällöin asiakas voi nauttia omistamastaan kiinteistöstä ilman turhia yllätyksiä.

Kiinteistönhoitajat työllistyvät pääasiassa yksityisiin kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksiin. Omasta kiinnostuksesta riippuen työtehtävät voivat olla esimerkiksi sisällä tehtäviä huolto- ja asennustöitä tai ulkotöitä koneita käyttäen. Kiinteistöt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, joka myös ylläpitää niiden arvoa. Työmarkkinat ovat vakaammat, kuin monella muulla alalla.

Ammatin opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävien avulla, mutta työtehtävien taustalla tarvittavia tietoja opetetaan myös erillisinä "tietojaksoina". Jokaisen opiskelijan tulee lisäksi suorittaa kaikille koulutusaloille yhteiset ammattitaitoa täydentävät opinnot, joihin käytetään suunnilleen yksi kuudennes (~ 16%) koko opintoajasta.

Perustutkinnon ja työkokemuksen jälkeen kiinteistönhoitajilla on myös hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa. Jatko-opintoja silmällä pitäen TAO tarjoaa kaikille opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkintoon vaadittavia lukio-opintoja.

Käy tutustumassa kiinteistöhoidonopiskelijoiden kuviin Facebookissa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilsslaadut vihrealippu facebook
Instagram
flag