ylapalkki logo

 

 

Koulutuksen kehittämishankkeet

OPPIPAIKKA

Oppivuorot on OPH:n rahoittama kokeilu työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamiseksi tutkintoon johtavalla oppisopimuskoulutuksella. Kokeilussa toimitaan yhteistyössä useiden muiden oppilaitosten käynnistämien, työssäoppimisen laajentamiseen tähtäävien, hankkeiden kanssa.Lue lisää → www.oppipaikka.fi

DIGIHAUKI

Turun Ammattiopistosäätiössä on myös Digihauki "laskettu veteen".  Ensimmäiset suunnitelmat näyttöjen digitaalisesta toteutuksesta on hahmoteltu ja näyttöjen dokumentointiin tarvittavat pohjat luotu.

Näyttöjen dokumentoinneista syntyy opiskelijalle opintojen lopuksi digitaalinen portfolio, jota hän pystyy myös hyödyntämään helposti jatkossakin.  

Seuraavaksi on tarkoitus kouluttaa opettajia, miten näytöt dokumentoidaan jatkossa ja mitä toimenpiteitä se vaatii heiltä jatkossa. Prosessi on luotu mahdollisimman kevyeksi ja helpoksi, sekä opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Kun opettajat ovat sisäistäneet uudet toimintatavat, he opastavat seuraavaksi opiskelijoita näyttöjen varsinaisessa raportoinnissa. Opettajille on tarkoitus antaa kuitenkin alkuvaiheessa tukea opiskelijoiden opastuksessa. Toimintatapa on tarkoitus jalkauttaa koskemaan koko oppilaitosta ja kaikkia opiskelijoita.


 

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag