ylapalkki logo

 

 

PERUSTUTKINNOT

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOT

Maalari

EMLOGOTutkintonimikkeellä maalari tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt (lue lisää...)

Lattianpäällystäjä

lplogoTutkintonimikkeellä lattianpäällystäjä tutkinnon suorittanut henkilö osaa asentaa paikoilleen esimerkiksi laminaatti- ja vinyylipäällysteitä sekä suorittaa monipuolisesti erilaisten päällystystöiden edellyttämät pohjustus- ja tasoitetyöt. Erikoisosaamisalueena hänellä voi olla lattia- ja seinälaatoitukset, parkettiasennukset tai muovi-, korkki-, linoleum- ja tekstiilipäällysteiden asennukset (lue lisää...)

Pintakäsittelijä

eplogoTutkintonimikkeellä pintakäsittelijä tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Hän voi olla erikoistunut metallituotteiden ruiskumaalaukseen tai sähkökemiallisiin tai kemiallisiin pintakäsittelyihin tai kuumasinkitykseen lue lisää...)

 

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Rakennuspeltiseppä

rplogoTutkintonimikkeellä rakennuspeltiseppä tutkinnon suorittanut osaa tehdä rakennusten ulkopintoihin liittyviä peltiasennuksia piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Hän osaa tehdä myös kattojen huopa-, tiili ja profiilielementtien asennukset sekä saumakattojen peltityöt (lue lisää...)

 

VENEERAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Veneenrakentaja

rologoVeneenrakennuksen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammattitaito moniin erilaisiin venealan työtehtäviin. Hän tuntee veneiden keskeiset turvallisuusvaatimukset ja osaa suorittaa käsityötaitoja vaativia työtehtäviä, puusepäntöitä, laminointitöitä ja muita pienveneenrakentamiseen liittyviä tehtäviä, kuten kone- ja laiteasennuksia. Kaikissa ammatillisissa opinnoissa vaadittavan ammattitaidon tavoitteena on, että ammattiin valmistunut pystyy suorittamaan vaadittavat tehtävät työnjohdon ohjauksessa (lue lisää...)

 

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO

Kiinteistönhoitaja

KiinteistönhoitajaKiinteistönhoitaja on yksi tulevaisuuden suosikkiammatteja. Kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla toimii Suomessa jo yli 6000 yritystä. Esimerkkeinä hoidettavista kiinteistöistä voivat olla vaikkapa asuinkerrostalot, julkiset rakennukset, toimisto- ja liikekiinteistöt sekä erilaiset liikennepaikat. Kiinteistöjen teknistyminen on ollut nopeaa. Nykyaikaisissa kiinteistöissä on käytössä useita käyttöolosuhteita ja energiatehokkuutta parantavia teknisiä järjestelmiä, joiden käyttö ja kunnossapitäminen vaativat vahvaa teknistä osaamista. Myös alalla käytettävät työvälineet ovat kehittyneet ja nostaneet työn tehokkuutta sekä lopputuloksen laatua ( lue lisää...)

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Restauroija

Pintakäsittelyiden restauroija tekee rakennusten seinä-, katto ja lattiapintojen restaurointia ja huonekalujen entisöintiä. Myös ikkunoiden entisöinti ja lasien vaihto on perinteisesti restauroijan töitä. Työ alkaa kohteeseen tutustumalla ja pintojen dokumentoinnilla, jonka jälkeen tehdään työsuunnitelma korjattavista kohteista ja käytettävistä materiaaleista. Restauroija pyrkii käyttämään perinteisten menetelmien lisäksi myös perinteisiä materiaaleja. Perinnemaalien valmistus kuuluukin restauroijan töihin. Korjaus- ja maalaustyön lisäksi hän kiinnittää pinkopahveja ja tapetoi. Mikäli seinä- ja kattopinnoilta löytyy vanhoja koristemaalauksia, restauroija voi näitäkin jäljentää, korjata tai maalata täysin uudestaan. Koristemaalauksen lisäksi erikoistöitä ovat muun muassa marmorointi ja ootraus.
Huonekalujen entisöinti keskittyy pintakäsittelyiden entisöintiin, kuten maalaus-, petsaus- ja lakkaustöihin. Puutöitäkin saattaa tulla eteen, kuten ikkunapuitteiden korjausta, huonekalun osien korjausta ja viilupaikkausta. Lisäksi aina on loputon mahdollisuus erikoistua valinnaisten tutkinnon osien avulla. Restauroinnin opiskelu soveltuu vasta-alkajalle, mutta usein restaurointiin hakeutuu jo maalaustaidot omaava, joka haluaa erikoistua vanhan restaurointiin.

Restaurointialan töitä löytyy, kuten maalausalallakin, rakennus- ja maalausliikkeistä jotka ovat erikoistuneet vanhojen rakennusten korjaamiseen. Toisinaan yritykset ovat keskittyneet juuri ikkunoiden kunnostukseen, mutta yleensä tekijöitä vaaditaan laajaa osaamista, jotta töitä voidaan ottaa vastaan monipuolisesti.  Myös itsenäisenä ammatinharjoittajana voi tehdä töitä, esimerkiksi huonekaluja entisöimällä.

Sisustaja

sslogoTutkintonimikkeellä sisustaja tutkinnon suorittanut henkilö kykenee osallistumaan laaja-alaisesti moniin erilaisiin sisustusalan työtehtäviin, kuten sisustusranteiden purkamiseen ja kokoamiseen sekä verhoilu- ja päällystys- ja pintakäsittelytöihin. Hän on käsistään taitava työntekijä, joka pystyy toimimaan yhteistyössä asiakkaan, sisustusarkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Pääasiassa hän siis toteuttaa konkreettisesti useiden eri tahojen kehittämiä suunnitelmia. Työ edellyttää tyyli- ja muototajua sekä hyvää värisilmää ja hahmotuskykyä (lue lisää...)

Verhoilija

vrlogoTutkintonimikkeellä verhoilija tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä huonekalujen pehmustuksia ja päällystyksiä monin eri tavoin ja erilaisin materiaalein. Verhoilijalla tulee olla tyyli- ja muototajua sekä hyvä hahmotuskyky. Työssä vaaditaan yleensä oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. TAO:ssa opiskelijat voivat valita erikoistumisalakseen joko teollisen tai perinteisen verhoilun (lue lisää...)

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag