ylapalkki logo

 

 

pintakäsittelijäeplogo

 

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

Metallituotteiden pintakäsittelyjen osaamisala, PINTAKÄSITTELIJÄ

Taitoa ja tekniikkaa

Tutkintonimikkeellä pintakäsittelijä tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Hän voi olla erikoistunut metallituotteiden ruiskumaalaukseen tai sähkökemiallisiin tai kemiallisiin pintakäsittelyihin tai kuumasinkitykseen. Metallituotemaalauksessa hän osaa joko korroosionestomaalauksen tai erittäin hyvää pinnanlaatua vaativien kohteiden, kuten autojen ruiskumaalauksen. Lisäksi hän osaa erilaisten pintakäsittelylinjojen hoitoon kuuluvat tehtävät. Pintakäsittelijä voi hyvin laajentaa ammattiaan myös muovi- ja puuteollisuuden pintakäsittelyihin sekä auto-, kone- ja metallialan osa-alueisiin.

Pintakäsittelijöitä työskentelee lähes kaikissa metallituotteita valmistavissa teollisuuslaitoksissa. Tyypillisiä tuotteita ovat työkalut, koneet, nosturit, kulkuneuvot, laivat, kalusteet rakennusosat, urheiluvälineet jne. Työpaikkoja tarjoavat lisäksi alihankkijoina toimivat sinkityslaitokset, metallituotemaalaamot ja automaalaamot.

Ammatin opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävien avulla, mutta työtehtävien taustalla tarvittavia tietoja opetetaan myös erillisinä "tietojaksoina". Jokaisen opiskelijan tulee lisäksi suorittaa kaikille koulutusaloille yhteiset ammattitaitoa täydentävät opinnot, joihin käytetään suunnilleen yksi kuudennes (~ 16%) koko opintoajasta.

Perustutkinnon ja työkokemuksen jälkeen pintakäsittelijöillä on myös hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa. Jatko-opintoja silmällä pitäen TAO tarjoaa kaikille opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkintoon vaadittavia lukio-opintoja. Pintakäsittelyosaamisella on huomattava merkitys koko teknologiateollisuusalan tulevaisuudelle.

Käy tutustumassa pintakäsittelijaäopiskelijoiden kuviin Facebookissa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollislaadut vihrealippu facebook
Instagram
flag