ylapalkki logo

 

 

verhoilijasslogo

 

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO

Sisustuksen osaamisala, SISUSTAJA

Tyylillä on tekijänsä

Tutkintonimikkeellä sisustaja tutkinnon suorittanut henkilö kykenee osallistumaan laaja-alaisesti moniin erilaisiin sisustusalan työtehtäviin, kuten sisustusranteiden purkamiseen ja kokoamiseen sekä verhoilu- ja päällystys- ja pintakäsittelytöihin. Hän on käsistään taitava työntekijä, joka pystyy toimimaan yhteistyössä asiakkaan, sisustusarkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Pääasiassa hän siis toteuttaa konkreettisesti useiden eri tahojen kehittämiä suunnitelmia. Työ edellyttää tyyli- ja muototajua sekä hyvää värisilmää ja hahmotuskykyä. Työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. Sisustajan on tunnettava hyvin tyylisuuntaukset antiikista nykyaikaan, ja hänellä tulee olla tietoa värien käytöstä ja materiaalien ominaisuuksista. Hänen tulee tietää myös käyttämiensä materiaalien päästöluokitukset, sekä kestävyys- ja muut ominaisuudet sekä käyttökohteen mukaiset paloturvallisuus- ja muut vaatimukset.

Sisustajille tarjoavat työpaikkoja rakennus- ja sisustustarvikeliikkeet, maalaus- ja sisustusurakoitsijat sekä esimerkiksi laivateollisuuden alihankkijat. Sisustajan perustutkinto on myös hyvä pohja jatko-opinnoille. Varsinainen ammatin opiskelu tapahtuu suurelta osin käytännön työtehtävien avulla, mutta työtehtävien taustalla tarvittavia tietoja opetetaan myös erillisinä "tietojaksoina".

Käy tutustumassa sisustajaopiskelijoiden kuviin Facebookissa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollislaadut vihrealippu facebook
Instagram
flag