ylapalkki logo

 

 

verhoilijasslogo

 

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sisustusalan osaamisala

Tyylillä on tekijänsä

Sisustaja kykenee osallistumaan laaja-alaisesti moniin erilaisiin sisustusalan työtehtäviin, kuten sisätilan rakenteiden purkamiseen ja kokoamiseen sekä verhoilu- ja pintakäsittelytöihin.

Hän on käsistään taitava työntekijä, joka pystyy toimimaan yhteistyössä asiakkaan, sisustusarkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Pääasiassa hän siis toteuttaa konkreettisesti useiden eri tahojen kehittämiä suunnitelmia. Työ edellyttää tyyli- ja muototajua sekä hyvää värisilmää ja hahmotuskykyä. Työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. Sisustajan on tunnettava hyvin tyylisuuntaukset antiikista nykyaikaan, ja hänellä tulee olla tietoa värien käytöstä ja materiaalien ominaisuuksista. Hänen tulee tietää myös käyttämiensä materiaalien päästöluokitukset, sekä kestävyys- ja muut ominaisuudet sekä käyttökohteen mukaiset paloturvallisuus- ja muut vaatimukset.

Sisustajille tarjoavat työpaikkoja rakennus- ja sisustustarvikeliikkeet, maalaus- ja sisustusurakoitsijat sekä esimerkiksi laivateollisuuden alihankkijat. Sisustajan perustutkinto on myös hyvä pohja jatko-opinnoille. Varsinainen ammatin opiskelu tapahtuu suurelta osin käytännön työtehtävien avulla, mutta työtehtävien taustalla tarvittavia tietoja opetetaan myös erillisinä "tietojaksoina".

Tutkintoon kuuluvat lisäksi yhteiset tutkinnon osat.

Käy tutustumassa sisustajaopiskelijoiden kuviin Facebookissa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag