ylapalkki logo

 

 

verhoilijaVRLOGO

 

 

 

 

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Verhoilualan osaamisala

Mallikelpoista mukavuutta

Osaamisalan opinnot suorittanut henkilö osaa tehdä huonekalujen pehmustuksia ja päällystyksiä monin eri tavoin ja erilaisin materiaalein. Verhoilijalla tulee olla tyyli- ja muototajua sekä hyvä hahmotuskyky. Työssä vaaditaan yleensä oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. TAO:ssa opiskelijat voivat valita erikoistumisalakseen joko teollisen tai perinteisen verhoilun.

Teollisessa verhoilussa on kyettävä tarkkaan ja tasalaatuiseen verhoilutyöhön ja harjaannuttava tuotantolaitoksen oikeaan työrytmiin. Alalla työskentelevällä tulee olla valmiudet käyttää myös ohjelmoitavia koneita ja laitteita, joten hänen tulee olla selvillä myös tietotekniikan perusteista. Teollisuuden verhoilija toimii usein myös uusien mallien tekijänä, jolloin hänen on osattava lukea suunnittelijoiden laatimia piirustuksia ja osallistuttava tuotantotekniseen kehittämistyöhön.

Perinteisessä verhoilussa on osattava vanhat käsityötavat ja kyettävä korjaamaan ja entisöimään vanhoja huonekaluja. Joustinten sidonta- ja päällystysvaiheet edellyttävät hyviä sormi- ja käsivoimia. Tyylihuonekalut entistetään vanhojen tapojen ja tyylien mukaisesti, joten perinteisen verhoilijan on tunnettava myös tyylihistorian perusteet. Verhoilija voi hyvin erikoistua myös autojen, veneiden tai muiden ajoneuvojen verhoilemiseen tai laajentaa ammattitaitoaan esimerkiksi puualan perustutkintoon liittyvällä osaamisella.

Verhoilijoille tarjoavat työpaikkoja pääasiassa huonekalutehtaat tai teollisuuden alihankkijoina toimivat ajoneuvo- ja muut verhoomot. Perinteistä verhoilua tehdään enimmäkseen itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Tutkintoon kuuluvat lisäksi yhteiset tutkinnon osat.

Käy tutustumassa verhoilijaopiskelijoiden kuviin Facebookissa.

 

PIKALINKIT

taostatöihin
skilssnollis

westiev

laadut vihrealippu facebook
Instagram
flag